Wikiverzita
 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v prostředí VŠ


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation), mění a doplňuje pravidla ochrany osobních údajů v rámci celého společenství od 25. května 2018. Seminář se zaměří na specifika ochrany osobních údajů na vysokých školách.

 

Termín konání:

17. 05. 2018 09:00 - 13:00 hodin
Číslo akce: 1822

Místo konání:
Praha, Univerzita Karlova, Centrum Krystal - aula, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6

Lektor:
Mgr. Martin Kornel, Ph.D., vedoucí advokát Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Kontaktní osoba:
Monika Červinková, TEL: +420 778 476 859

Program:

 
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 13:00  Přednáška
Obsah

Základní informace o GDPR
Projekt přípravy na GDPR krok po kroku
Chráněné osobní údaje
Zpracování osobních údajů
Povinnosti správce a zpracovatele
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové asociace
1.000,- Kč Individuální členové asociace
3.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena