Český pravopis v úřední praxi

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  3. 6. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Jan Táborský

Popis

Webinář prohlubuje znalosti českého pravopisu nad rámec látky běžně probírané v českém vzdělávacím systému, a to se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám autorů textů úředního charakteru. Zaměřuje se na jevy, jejichž kodifikace se v posledních letech změnila (od změny pravopisných pravidel v roce 1993 se objevilo mnoho nových jevů a mnohá pravidla byla kodifikátorem doplněna nebo upřesněna).

Obsah

Lektor upozorňuje na časté pravopisné chyby objevující se v úředních dokumentech různého druhu, někdy včetně šablon a vzorů různých organizací. Velká pozornost je věnována kritickým oblastem současného pravopisu, jako je psaní počátečních velkých písmen, zkratek a značek a čárek ve větách a souvětích, neopomíjí ale ani jiná témata. Jsou představeny spolehlivé moderní zdroje informací o českém pravopisu, a to s výkladem jejich hlavních výhod a nevýhod.

Účastníci webináře jsou upozorněni na situace, kdy je pojem „správnosti“ relativní, a to například kvůli existenci a vymáhání nějaké alternativní kodifikace.

Aplikace vybraných pravopisných pravidel je předvedena přímo v příkladových textech blízkých praxi účastníků. Účastníci mohou položit jakékoliv doplňující otázky a konzultovat s lektorem různá pravopisná řešení v dokumentech ze své praxe.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Jan Táborský

je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

 

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat kontaktní osobě.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Český pravopis v úřední praxi
Přesunout se na začátek