ČLENSTVÍ

Kolektivní

Kolektivní členství

Kolektivním členem asociace se může stát jen právnická osoba, která je vysokou školou.

Členství vznikne, podá-li uchazeč řádně vyplněnou písemnou přihlášku, zaplatí určený členský příspěvek a členství schválí předsednictvo asociace.

Výhody kolektivního členství:

  • účast zaměstnanců VŠ na seminářích a setkáních za stanovený účastnický poplatek
  • možnost návrhu témat webinářů, seminářů a setkání
  • účastnit se zasedání valné hromady, volit a být volen do orgánů APUA
  • podílet se na činnosti asociace

Výše členských příspěvků:

Do 5 000 studentů

24 000 Kč/rok

5 000 – 10 000 studentů

36 000 Kč/rok

10 000 studentů a více

48 000 Kč/rok

+ každý účastník uhradí účastnický poplatek 1.500 Kč/seminář (1.100-1.500 Kč/webinář) zaměřený na aktuální legislativu z prostředí VŠ; 1.900 – 2.500 Kč za IT a manažerské semináře/webináře; 3.500 Kč za setkání profesní skupiny.

Členský příspěvek pro rok 2024 je splatný do 31.01.2024 na účet asociace.

Způsob registrace do kolektivního členství:
 
  • vyplnění Registračního formuláře kolektivního člena, podepsání statutárním zástupcem. Formulář je ke stažení pod odkazem zde,
  • odeslání Registračního formuláře do sídla asociace APUA (poštou nebo naskenovaný e-mailem na vajglova@apua.cz),
  • po potvrzení přijetí registrace ze strany kanceláře asociace obdržíte fakturu pro zaplacení členského příspěvku.

Seznam kolektivních členů (jedná se o neúplný seznam členů)

Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

CZU_pecet

Česká zemědělská univerzita v Praze

České vysoké učení technické v Praze​

České vysoké učení technické v&nbspPraze

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v&nbspČeských Budějovicích

MUNI

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v&nbspBrně

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita obrany

Univerzita obrany

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veterinární univerzita Brno

Veterinární univerzita Brno

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně

zapadoceska_univerzita_v_plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Přesunout se na začátek