O ASOCIACI

Informace

Kdo jsme

Vedoucí subjekt odborného vzdělávání pracovníků vysokých škol – podporujeme spolupráci a sdílení zkušeností, rozvoj profesních skupin pracovníků vysokých škol.

proškolených účastníků v roce 2023
0
uskutečněných seminářů v roce 2023
0
zapojených univerzit
0

Asociace pracovníků univerzit (APUA)

„APUA“ je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působivších v prostředí vysokých škol ČR. Klade si za cíl vytvořit účinnou a efektivní profesní platformu pro zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol zejména v evropském prostoru.

Asociace se aktivně podílí na vytváření profesní základny pracovníků působících v prostředí vysokých škol s cílem vytvořit jim adekvátní odborné podmínky pro výkon jejich funkcí.

Základním záměrem Asociace je formou vzájemné spolupráce všech členů a v souladu s cíli uvedenými ve stanovách zajišťovat zejména následující činnosti.

 1. Poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky směřující do oblasti VŠ
 2. Výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností spojených s rozvojem VŠ
 3. Aktivní účast při vytváření legislativních norem a opatření
 4. Vytváření předpokladů pro vzdělávací, poradenskou a editační činnost členů
 5. Soustřeďování informačních, studijních a statistických podkladů z oblasti správy a provozu VŠ, včetně případových studií a smluv
 6. Navazování kontaktů a výměna zkušeností se zahraničními organizacemi a institucemi obdobného zaměření

Předsednictvo APUA

 • Ing. Stanislav Starý – předseda předsednictva
 • Mgr. Martin Maňásek – místopředseda předsednictva
  Mgr. Ing. Daniela Němcová – člen předsednictva 
 • Bc. Jana Immerová – člen předsednictva 
 • Mgr. Martin Prokeš – člen předsednictva 

Kontrolní komise APUA

 • Ing. Tomáš Zouhar – předseda kontrolní komise
  Ing. Ivana Pecková – člen kontrolní komise
 • Ing. Petr Urbanec – člen kontrolní komise
Přesunout se na začátek