O ASOCIACI

Informace

Kdo jsme

Vedoucí subjekt odborného vzdělávání pracovníků vysokých škol – podporujeme spolupráci a výměnu zkušeností, rozvoj profesních skupin pracovníků vysokých škol.
0
proškolených účastníků
0
uskutečněných seminářů
0
zapojených univerzit

Asociace pracovníků univerzit (APUA)

„APUA“ je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působivších v prostředí vysokých škol ČR. Klade si za cíl vytvořit účinnou a efektivní profesní platformu pro zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol zejména v evropském prostoru.

Asociace se aktivně podílí na vytváření profesní základny pracovníků působících v prostředí vysokých škol s cílem vytvořit jim adekvátní odborné podmínky pro výkon jejich funkcí.

Základním záměrem Asociace je formou vzájemné spolupráce všech členů a v souladu s cíli uvedenými ve stanovách zajišťovat zejména následující činnosti.

 1. Poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky směřující do oblasti VŠ
 2. Výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností spojených s rozvojem VŠ
 3. Aktivní účast při vytváření legislativních norem a opatření
 4. Vytváření předpokladů pro vzdělávací, poradenskou a editační činnost členů
 5. Soustřeďování informačních, studijních a statistických podkladů z oblasti správy a provozu VŠ, včetně případových studií a smluv
 6. Navazování kontaktů a výměna zkušeností se zahraničními organizacemi a institucemi obdobného zaměření

Předsednictvo APUA

 • Ing. Stanislav Starý – předseda za Komoru kolektivních členů
 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – místopředseda za Komoru kolektivních členů
 • Bc. Jana Immerová – člen předsednictva za Komoru kolektivních členů
 • Ing. Iveta Nevludová – ​člen předsednictva za Komoru kolektivních členů
 • Mgr. Martin Prokeš – člen předsednictva za Komoru individuálních členů

Kontrolní komise APUA

 • Ing. Tomáš Zouhar – ​předseda za Komoru kolektivních členů
 • ​​Ing. Petr Urbanec – ​člen za Komoru kolektivních členů
Přesunout se na začátek