ČLENSTVÍ

Individuální

Individuální členství

Počet individuálních členů: 5 (stav k 30.11.2023)

Individuálním členem se může stát fyzická osoba. Individuální členství fyzické osoby je:

  • řádné, působí-li na vysoké škole, nebo
  • čestné, má-li mimořádné zásluhy o akademické prostředí.

Řádné členství vznikne, vyplní-li uchazeč online přihlášku, zaplatí určený členský příspěvek a členství schválí předsednictvo APUA.

Čestné členství vzniká, schválí-li předsednictvo návrh kteréhokoliv člena, aby se určitá osoba stala čestným členem; přílohou návrhu musí být písemný souhlas navrženého.

Výhody individuálního členství:

  • účast na seminářích a setkáních za stanovený účastnický poplatek
  • možnost návrhu témat seminářů a setkání
  • možnost podílet se na činnosti asociace
  • účastnit se zasedání valné hromady, být volen do orgánů APUA
 

Výše členského příspěvku:

Členský příspěvěk

800 Kč/rok

+ každý účastník uhradí účastnický poplatek 1 500 Kč/seminář (min. 1 080 Kč/webinář) zaměřený na aktuální legislativu z prostředí VŠ, 1 900 – 2 500 Kč/IT a manažerské semináře, 3 500 Kč za setkání profesní skupiny.

Individuální členské příspěvky na rok 2024 zůstaly v nezměněné výši. Splatnost členského příspěvku je nejpozději do 29.02.2024 na účet asociace. 

Registrace do individuálního členství:

Přesunout se na začátek