Úřední dopis: od záměru k úpravě

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  13. 9. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Jan Táborský

Popis

Webinář se věnuje psaní dopisů a formálních e-mailů, a to průřezově všem jeho fázím od záměru přes stylizaci a volbu formální úpravy až po případnou závěrečnou korekturu. 

Je určen administrativním, odborným i vedoucím pracovníkům. 

Jeho cílem je informovat účastníky o standardech moderní korespondence a seznámit je s užitečnými tipy, jak k tvorbě dopisů a e-mailů přistoupit, aby byl celý proces efektivní z hlediska času i jeho výsledku.

Obsah

Z obsahu webináře:

  • Relevantní normy a standardy
  • Čemu věnovat pozornost před vlastním psaním
  • Efektivní stavba textu
  • Zásady kultivované stylizace (jak začínat dopis/e-mail vhodné fráze a obraty, nejčastější stylistické nedostatky)
  • Jak na pravopisnou korekturu
  • Formální požadavky na dopis/e-mail aj.

Všechny výklady jsou doplněny praktickými ukázkami textů blízkých praxi účastníků. Lektor průběžně odpovídá na jakékoliv doplňující otázky.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Jan Táborský

Je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Úřední dopis: od záměru k úpravě
Přesunout se na začátek