Setkání Office manažerů vysokých škol

místo konání semináře APUA  Praha
datum a čas konání semináře APUA  15. 5. 9:00 - 16. 5. 13:30
lektor semináře APUA  kolektiv lektorů

Popis

Druhé dvoudenní setkání profesní skupiny Office manažerů vysokých škol pořádané za účelem vzdělávání, sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů.

První den setkání se Jana Ondříčková zaměří na dobu turbulentních změna a jak brát změnu jako příležitost, work-life balance nebo řešení konfliktů v praxi. Druhý den setkání probereme hlavní rysy moderní písemné komunikace, a to z hlediska komunikačního, stylistického, pravopisného a formálního. Budeme se věnovat různým druhům písemností (dopis, mail, zpráva, žádost aj.). Zvláště se zaměříme na jevy, v nichž se často chybuje nebo jejichž užívání prochází v poslední době nějakou proměnou.

V rámci doprovodného programu navštívíme školní jaderný reaktor ČVUT v Praze.

Obsah

Program 15.05.2024
08:30–09:00 – Registrace
09:00–12:00 –  Změna jako příležitost  (Ing. Jana Ondříčková, MBA)

        • Turbulentní doba změn a změna jako příležitost
        • Typologie a profilace osobnosti
        • Práce s emocemi: sebeuvědomování, sebeřízení…
        • Work-life balance
        • Posilování sebevědomí a sebeprezentace
        • Vzorce úspěšné (sebe)prezentace
        • Praktické příklady a ukázky image
        • Profesionální prezentace v ukázkách

12:00–13:00  – Oběd
13:00–15:30 – Změna bez zbytečných konfliktů  (Ing. Jana Ondříčková, MBA)

        • Konflikty v praxi office managerů
        • Jak konfliktům předcházet
        • 5 druhů konfliktů
        • Řešení konfliktů pozitivně – racionálně
        • Diskuse závěr emoční deštník proti vyhoření způsobené změnou a konfliktem

15:30–16:30 – Ubytování

16:30–18:00 – Doprovodný program 

18:30–22:00 – Večeře a večerní posezení

Program 16.05.2024

09:00–12:30 – Kultivovaná písemná komunikace: od zásad k praxi  (Mgr. Jan Táborský)

        • Spolehlivé zdroje informací o komunikaci, českém jazyce a úpravě písemností
        • Ke komunikaci: zásady efektivní a nekonfliktní komunikace, výhodné strategie, krizové situace
        • K českému pravopisu: užívání počátečních velkých písmen, psaní čárek, užívání zkratek, psaní slov cizího původu
        • Ke stylizaci textu: oslovení a závěrečný pozdrav, zdvořilost v komunikaci, užívání cizích slov, kritické momenty skloňování vybraných podstatných jmen, přehledná větná stavba
        • K úpravě písemností: forma dopisu/mailu, okraje, řádkování, tvorba a úprava odstavců, psaní výčtů

12:30–13:30 – Oběd, ukončení setkání

Změna programu vyhrazena.

Ubytování

Hotel Troja, Trojská 2232/1 , Praha 8 Libeň, 182 00

 • Ubytování se snídaní:
  Dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu – 2.290 Kč
  Dvoulůžkový pokoj pro dvě osoby – 2.690 Kč
  Třílůžkový pokoj pro tři osoby – 3.090 Kč 
  Cena je na noc a zahrnuje 10% DPH a místní poplatky z pobytu (50 Kč / osoba / noc).

 • Rezervaci lze provést zasláním poptávky na email recepce@hoteltroja.cz s heslem APUARezervujte až po potvrzení konání ze strany asociace.

 • Platební podmínky: platba předem na základě zálohové faktury, platba během pobytu nebo po skončení pobytu na základě faktury – dle požadavků jednotlivých institucí a hostů

 • Storno podmínky: rezervaci lze zrušit zdarma nejpozději 24 hodiny před příjezdem, složená záloha bude vracena. V případě pozdního storna či nedostavení se na pobyt bude účtován storno poplatek ve výši celkové ceny pobytu.

Parkování

Hotel Troja nabízí možnost parkování v hotelové garáži do vyčerpání kapacit. Parkovné činí 390,- Kč na noc. Je možnost parkovat v okolních ulicích (od 08:00-20:00 poplatek 20 Kč/, přes noc zdarma).

Stravné

V rámci účastnického poplatku je zahrnuto kompletní stravné, tedy coffee breaky, obědy a večerní občerstvení.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektoři

profil

Ing. Jana Ondříčková, MBA, Mgr. Jan Táborský

Ing. Jana Ondříčková, MBA pracuje jako lektorka, poradkyně a koučka už cca 20 let. Zároveň je jednatelkou poradenské a vzdělávací společnosti Centrum manažerského rozvoje, s.r.o., která úspěšně pracuje v mezinárodních projektech pro nadnárodní korporace.

Mgr. Jan Táborský vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Působil v několika redakcích, v současnosti vede agenturu Syntagma a je autorem knihy Jazykové jednohubky.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Tribe Loading Animation Image
Setkání Office manažerů vysokých škol
Přesunout se na začátek