Základy účetnictví v prostředí VVŠ – 3. část – Náklady a výnosy

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  27. 5. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Ing. Oldřich Bartušek

Popis

Základy účetnictví se zaměřením na specifika veřejných vysokých škol. Webinář je určen pro projektové manažery a další osoby, které přichází do kontaktu s účetnictvím a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého pracoviště.

Webinář NENÍ určen pro účetní a ekonomy.

Obsah

Základy účetnictví – Náklady a Výnosy

  • Členění nákladů a výnosy
  • Okamžik účtování o dotacích
  • Účetní vs. daňové náklady
  • Stanovení základu daně z příjmů právnických osob

Webináři předchází 1. část základů účetnictví se zaměřením na účetní legislativu, účetní závěrku, inventarizaci, vnitřní kontrolní systém a účtování v cizí měně a 2. část se zaměřením na aktiva a pasiva.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Oldřich Bartušek

Lektor je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a Komory daňových poradců České republiky. Provádí audity a uskutečňuje školení u podniků a veřejných vysokých škol.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Základy účetnictví v prostředí VVŠ – 3. část – Náklady a výnosy
Přesunout se na začátek