Technické zhodnocení, opravy, investice/neinvestice

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  24. 6. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Ing. Hana Juráňová

Popis

Jedná se o opakování stejného tématu, které zaznělo na Setkání vedoucích ekonomů vysokých škol v Ostravici. 

Obsah

 • Technické zhodnocení, opravy, investice/neinvestice – majetek NO
 • Legislativní vymezení pro NO, předpisy účetní, daňové a obecné
 • Rozlišování technického zhodnocení a oprav
 • Technické zhodnocení obecně
  • Nástavby, rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace
  • Další podmínky vzniku TZ
  • TZ souboru majetku, TZ odepsaného majetku, TZ technického zhodnocení ….
  • TZ nehmotného majetku
 • Opravy a udržování
  • Pojmy částečné opotřebení, poškození, předchozí stav, provozuschopný stav
  • Údržba
  • Zásahy na konkrétních částech stavby
 • Dokazování
   • Dopady chybného posouzení
   • Důkazní prostředky
   • Paralelní opravy a TZ
 • Technické zhodnocení a opravy najatého majetku
  • Nájem, pacht, podnájem
  • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
  • Dopady technických zásahů na najatém majetku na  daň z příjmů
  • Kompenzace nepeněžním plněním nájemného (za opravy, za TZ)
  • Ponechání stavu bez kompenzace
  • Uvedení předmětu nájmu do původního stavu
  • Odepisování TZ nájemcem
 • Technické zhodnocení a opravy v zákoně o DPH
  • Opravy a TZ prováděné vlastníkem
  • Opravy a TZ prováděné nájemcem
  • Úpravy odpočtu u TZ
  • Úpravy odpočtu u významných oprav
 • Dotace na pořízení DM a o fond reprodukce investičního majetku
 • Judikatura

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Hana Juráňová

Daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě, realizuje kurzy a školení zaměřené na hospodaření organizací v rámci veřejné správy, kontrolní činnost, audity.

Případné dotazy na paní lektorku můžete posílat předem kontaktní osobě.

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Technické zhodnocení, opravy, investice/neinvestice
Přesunout se na začátek