Nový kybernetický zákon a jeho dopad na VŠ

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  3. 6. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Ing. Martin Konečný, CISM

Popis

Webinář poskytující ucelený přehled o požadavcích směrnice NIS2 a o souvisejících změnách aktuálního regulatorního rámce kybernetické bezpečnosti, který v ČR reprezentuje zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy. V rámci tématu se budeme podrobněji zabývat kybernetickým zákonem ve vztahu k jeho dopadu na univerzitní prostředí, návrhem připravovaných změn zákona, dopadem na stávající povinné osoby, ale i dopadem na subjekty, které budou kybernetickým zákonem regulovány nově. Významnou část webináře budeme věnovat jednotlivým povinnostem, které z nové regulace vyplývají.

Cílová skupina:
– IT a bezpečnostní manažeři, architekti a auditoři kybernetické bezpečnosti,
– kvestoři, tajemníci, vedoucí pracovníci právních oddělení, IT oddělení vysokých škol.

Obsah

• Úvod do nového kybernetického zákona a NIS2
• Dopad kybernetického zákona na univerzitní prostředí
• Požadovaná bezpečnostní opatření

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektoři

profil

Ing. Martin Konečný, MBA, CISM

Nezávislý konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Zabývá se primárně kybernetickým zákonem, ISMS a implementací jejich požadavků do praxe. Mimo to pomáhá s řízením rizik v rámci implementace low-code/no-code platforem a AI nástrojů.

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Nový kybernetický zákon a jeho dopad na VŠ
Přesunout se na začátek