Právní úprava pobytu zahraničních studentů v České republice a související otázky

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  21. 5. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Štěpán Pastorek

Popis

Právní úprava pobytu zahraničních studentů v České republice a související otázky, aktuality v oblasti pobytových oprávnění.

Obsah

Pozornost bude věnována zejména:

 • Pobytovým režimům cizinců ze třetích zemí
 • Studentům pocházejícím z Ukrajiny a jejich pobytovým možnostem
 • Nejčastějším situacím, do kterých se zahraniční studenti dostávají a jakým způsobem komunikovat a řešit případné problémy s Odborem
  azylové a migrační politiky
 • Problematice zneužívání potvrzení o studiu a dokladů o přijetí ke studiu pouze za účelem získání oprávnění k pobytu
 • Aktualitám v oblasti pobytových oprávnění
 • Účastníci dostanou také prostor pro vlastní dotazy a poznatky z praxe

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Štěpán Pastorek

je advokátem dlouhodobě se zaměřujícím na oblast zaměstnávání cizinců a jejich pobyt na území České republiky. Současně působí jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v oblasti zaměstnávání cizinců a pracovního práva publikuje a školí.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Právní úprava pobytu zahraničních studentů v České republice a související otázky
Přesunout se na začátek