Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  18. 6. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,

Popis

V životě nastávají nejrůznější situace, kdy není možné, aby zaměstnanec plnil své pracovní povinnosti dle pracovní smlouvy. Z pohledu zákona se jedná o překážky v práci buď na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele. 

Na přání některých posluchačů zařazujeme do naší nabídky webinář zaměřený na praktický výklad jednotlivých druhů překážek v práci a souvisejících aspektů, s nimiž zaměstnavatelé musí počítat. 

Webinář zohledňuje aktuální změny právní úpravy a legislativu a jeho snahou bude poskytnout jednoznačné odpovědi na konkrétní otázky a problémy vyskytující se v praxi.

Obsah

 • Úvodní vymezení tématu
 • Překážky v práci na straně zaměstnance
 • Dočasná pracovní neschopnost a zdravotní nezpůsobilost
 • Těhotenství, mateřská, otcovská a rodičovská dovolená
 • Jiné důležité osobní překážky v práci
 • Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • Povětrnostní podmínky, prostoj
 • Částečná nezaměstnanost
 • Pracovní cesta jako překážka v práci
 • Další případy překážek v práci
 • Odměňování překážek v práci, průměrný výdělek
 • Překážky v práci u DPP/DPČ
 • Otázky a odpovědi

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Působí jako akademický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje zejména na pracovní, sociální a antidiskriminační právo. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací (např.  monografie Zákoník práce v praxi, Zaměstnávání cizinců v Česká republice a Diskriminace na pracovišti nebo praktický komentář k antidiskriminačnímu zákonu). V rámci školení se snaží o propojení teoretických právních informací s potřebami praxe a o srozumitelný a prakticky využitelný výklad.  

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele
Přesunout se na začátek