Projektové a finanční řízení napříč projekty OP VVV a OP JAK

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  19. 6. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Ing. Alena Kořínková

Popis

Webinář „Projektové a finanční řízení napříč projekty OP VVV a OP JAK“ je zaměřen na všechny oblasti projektového řízení projektů financovaných z Evropských fondů.

Obsah

Hlavními tématy jsou plánování, harmonogram, cash flow, rizika, vnitřní kontrolní systém, ukončení projektu a jeho cíle a výstupy.

Dále se budeme věnovat novinkám a rizikovým oblastem v Operačním programu Jan Amos Komenský i s ohledem na zjednodušené metody vykazování, změny v EU a pohled Evropské komise na některá témata.

V neposlední řadě bude webinář zaměřen na praktické příklady a tzv. „good practice“, z velkých a komplexních projektů Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání tak, aby se předešlo případným zjištěním ze strany nejen subjektů implementační struktury Evropských fondů (Řídicí orgán, Auditní orgán, Evropský účetní dvůr, Evropské komise, atd.), ale i orgánů státní správy (finanční úřady, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, apod.) a realizace byla úspěšná.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Alena Kořínková

Ministerstvo financí České republiky.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Projektové a finanční řízení napříč projekty OP VVV a OP JAK
Přesunout se na začátek