Onboarding

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  20. 9. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  PhDr. Zdeňka Brázdová

Popis

Webinář je určen HR manažerům/ manažerkám, manažerům/manažerkám odpovědným za realizaci činností onboardingu.

Cílem je získat základní náhled jak efektivně systematicky řídit,   realizovat a evaluovat onboarding jako klíčový proces systému HRM.

Obsah

 • Onboarding – východiska, vazby na ostatní procesy HRM
 • Systémový přístup k procesu onboardingu
 • Onboarding – fáze orientace, adaptace, integrace zaměstnanců …
 • Kdo se podílí na procesu onboardingu, odpovědnosti, role HRM,manažerů a dalších…
 • Oblasti orientace, obsah orientace, nástroje, jak ji efektivně řídit
 • Adaptace a integrace zaměstnanců – formy adaptace, možná úskalí, bariéry a jejich eliminace
 • Evaluace procesu
 • Příklady z praxe, trendy

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

Certifikovaný lektor a konzultant managementu, dvacetiletá praxe z realizace vzdělávacích konzultačních a rozvojových programů v oblasti managementu a managementu lidských zdrojů

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Onboarding
Přesunout se na začátek