DPP, DPČ a jejich alternativy

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  29. 7. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,

Popis

Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr prochází v tomto roce zásadními změnami, proto zařazujeme webinář, na kterém se na tento institut zaměříme. 

V první části budou představeny obě dohody, nabídneme praktický přehled povinností zaměstnavatele spojených s oběma dohodami, a to jak z hlediska zákoníku práce a jeho posledních změn, tak i z hlediska konsolidačního balíčku a jeho změn v oblasti hlášení a odvodů. 

V druhé části webináře se zaměříme na otázku, jaké alternativy dohod je možno využívat ve vysokoškolském prostředí. 

Zařazen bude výklad o spolupráci na základě nepojmenované smlouvy, případně smlouvy o dílo, jejích výhod a nevýhod. 

Obsah

 • Změny u DPP a DPČ
 • Praktický přehled povinností zaměstnavatele spojených s DPP a DPČ
    • z hlediska zákoníku práce a jeho posledních změn
    • z hlediska konsolidačního balíčku a jeho změn v oblasti hlášení a odvodů
 • Alternativy dohod
 • Spolupráci na základě nepojmenované smlouvy, případně smlouvy o dílo, jejích výhod a nevýhod. 
 • Otázky a odpovědi

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Působí jako akademický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje zejména na pracovní, sociální a antidiskriminační právo. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací (např.  monografie Zákoník práce v praxi, Zaměstnávání cizinců v Česká republice a Diskriminace na pracovišti nebo praktický komentář k antidiskriminačnímu zákonu). V rámci školení se snaží o propojení teoretických právních informací s potřebami praxe a o srozumitelný a prakticky využitelný výklad.  

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
DPP, DPČ a jejich alternativy
Přesunout se na začátek