Digitalizace HR dokumentů

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  19. 9. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Daniel Vejsada

Popis

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat. Podíváme se také na chystanou novelu zákoníku práce a na to, jaký vliv bude mít na možnost digitalizace HR dokumentů.

Obsah

  1. Obecná právní úprava elektronických dokumentů

Povíme si, co je elektronický dokument a zda a za jakých podmínek je rovnocenný s dokumentem v papírové podobě.

  1. Jak na elektronické podpisy

Dále probereme podepisování elektronických dokumentů, vysvětlíme si, jaké jsou druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí a projdeme možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů.

  1. Elektronizace pracovněprávních dokumentů dnes

Následně se podíváme na to, které dokumenty lze s přihlédnutím k praktické personální praxi již dnes mít v elektronické podobě, kde naopak ještě raději vyčkat a jaká rizika nám hrozí při zavádění elektronizace.

  1. Pohled do budoucna

V závěru se podíváme na připravovanou novelu zákoníku práce a chystané změny v oblasti (nejen) elektronického doručování. Řekneme si, jaké možnosti se tím otevřou zaměstnavatelům v oblasti digitalizace.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Daniel Vejsada

je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. V posledních letech se Daniel věnuje intenzivně moderním trendům v pracovním právu, zejména pak jeho elektronizaci a digitalizaci. Daniel je členem Kolegia expertů při Asociaci pro kolektivní vyjednávání.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Digitalizace HR dokumentů
Přesunout se na začátek