Základy občanského práva

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  28. 5. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,

Popis

Cílem webináře je seznámit posluchače se základními instituty smluvního práva a vysvětlit na konkrétních příkladech, jak vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení. Pro absolvování kurzu není zapotřebí předchozí znalost práva, kurz je koncipován jako otevřený všem posluchačům. 

Posluchači se seznámí s postupem uzavírání smluv a na případových studiích porozumí základním institutům smluvního práva. Posluchači se dále seznámí se základními smluvními typy dle občanského zákoníku. Zvláštní pozornost bude věnována smlouvám o převodech nemovitostí včetně související problematiky věcných práv.

Obsah

 • Pojem závazkového práva 
 • Uzavírání smluv 
 • Základní instituty smluvního práva
 • Ochrana slabší smluvní strany ve smluvním právu 
 • Kupní, darovací a nájemní smlouva 
 • Smlouvy o převodech nemovitostí, věcná práva 
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení 
 • Závěr, otázky a odpovědi 

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Působí jako akademický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje zejména na pracovní, sociální a antidiskriminační právo. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací (např.  monografie Zákoník práce v praxi, Zaměstnávání cizinců v Česká republice a Diskriminace na pracovišti nebo praktický komentář k antidiskriminačnímu zákonu). V rámci školení se snaží o propojení teoretických právních informací s potřebami praxe a o srozumitelný a prakticky využitelný výklad. 

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Základy občanského práva
Přesunout se na začátek