Zvládání konfliktních situací

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  24. 5. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  PhDr. Zdeňka Brázdová

Popis

Webinář je určen manažerům, vedoucím pracovníkům a všem, kteří chtějí rozvíjet svoje dovednosti zvládat konfliktní situace.

Po absolvování budou účastníci:

 • Znát typy konfliktů a jich vzájemné ovlivňování
 • Umět reflektovat svoji individuální aktuální dispozici k chování v konfliktu
 • Mít inspirace, jak se chovat ke  konfliktním typům lidí
 • Vědět, jak postupovat jako účastník konfliktu, případně jako prostředník jeho řešení

 

 

Obsah

 • Typy konfliktů, příčiny na pracovišti , zvládání konfliktu – sebereflexe vlastních přístupů k řešení konfliktů
 • Intrapersonální konflikty, interpersonální konflikty, jejich vzájemné ovlivňování
 • Skupinové konflikty
 • Dovednosti nutné pro zvládání konfliktu, zásady efektivní komunikace v konfliktních situacích
 • Zásady jednání s konfliktními typy lidí
 • Účastník konfliktu – postup řešení konfliktu
 • Postředník konfliktu – zásady moderace, facilitace konfliktu
 • Příklady z praxe účastníků, diskuze, řešení konkrétních konfliktních situací

Metody:

Krátké teoretické informativní vstupy s příklady z praxe, moderovaná diskuze, testy,  situace z praxe účastníků, návody a inspirace k jejich řešení, případně k jejich prevenci…

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

Certifikovaný lektor a konzultant managementu, dvacetiletá praxe z realizace vzdělávacích konzultačních a rozvojových programů v oblasti managementu a managementu lidských zdrojů

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zvládání konfliktních situací
Přesunout se na začátek