Setkání pracovníků BOZP a PO

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  4. 6. 10:00 - 5. 6. 14:00
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

Setkání profesní skupiny BOZP a PO tentokrát zavítá do Brna. Na letošním setkání zazní témata: ozbrojený útočník ve škole, nastavení a organizace fyzické bezpečnosti v prostředí veřejných vysokých škol, implementace strategie BOZP a PO a možné kroky k její optimalizaci a Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ.

Dvoudenní školení bude doplněno večerním programem a prostorem pro vzájemnou diskuzi. 

Pokud se chcete zúčastnit pouze jednoho dne programu, stačí uvést vybraný den do poznámky v online registraci. Účastnický poplatek Vám bude adekvátně zkrácen.

Obsah

Program 4. 6. 2024

09:30-10:00      Registrace – zahájení setkání

10:00-12:00      Ozbrojený útočník ve škole  (Mjr. Mgr. Martin Zádrapa) Přednáška vysvětlí, čím je specifický útok ozbrojených útočníků, jak se zachovat v situaci útoku a co dělat, když na místo útoku dorazí bezpečnostní složky.

12:00-13:00      Oběd

13:00–14:30      Nastavení a organizace fyzické bezpečnosti v prostředí veřejných vysokých škol (Ing. Lukáš Kotek) Přednáška bude zaměřena na představení realizace fyzické bezpečnosti na vysoké škole. Prezentovány budou klíčové oblasti a přístupy k efektivnímu budování bezpečnostního ekosystému, budou zmíněna častá úskalí, ale také cesty, kterými je možné se vydat. Fyzická bezpečnost, BOZP a požární ochrana spolu často úzce souvisí, přednáška tak nastíní některé třecí plochy a podnítí k diskuzi, jak obě oblasti propojit a zajistit jejich vzájemnou součinnost.

14:30-15:30       Implementace strategie BOZP a PO a možné kroky k její optimalizaci (Ing. Lenka Kouřilová)

15:30-17:00       Ubytování účastníků 

17:30-18:30       Komentovaná prohlídka Brna

19:00-22:00       Večeře a následné posezení

Program 5. 6. 2024

09:00-13:00      Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ (Vladimír Baletka

Zákon č. 250/2021 Sb. včetně prováděcích předpisů nabyl účinnosti k 1.7.2022 a nahradil tak přes více jak 50 let starý zákon č. 174/1968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce a další navazující vyhlášky (např. Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, atd.).                                                                            Zákon č. 250/2021Sb. obecně vymezuje tři zásadní oblasti:

  • Základní požadavky a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti zajištění bezpečného provozu VTZ
  • Působnost státní správy při dozoru nad provozem VTZ (MPSV, Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené Okresní inspektoráty inspekce práce, pověřená organizace TIČR)
  • Požadavky pro odbornou způsobilost osob k obsluze, údržbě, montážím, kontrole a revizím VTZ                                                  Za vyhrazená technická zařízení se považují: 

„Všechna specifická technická zařízení, která mohou svým provozem vyvolávat nebezpečné situace, nebo při nevhodném provozování představují závažné, nebo vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku, nebo životního prostředí“. Jedná se o tyto čtyři druhy VTZ: Elektrická zařízení, Zdvihací zařízení, Plynová zařízení, Tlaková zařízení. Tato zařízení se nově dle míry nebezpečí, které svým provozem vyvolávají rozdělují do dvou tříd: I. Třída a II. Třída (konkrétní specifikace je uvedena v jednotlivých NV k VTZ). Mezi další povinnosti provozovatelů patří pověření osoby odpovědné za provoz VTZ a další. Budete seznámení se základními povinnostmi, které na provozovatele klade tento právní předpis a co vše musí splnit, aby nebyli v rozporu s těmito požadavky. 

13:00-13:30       Oběd a ukončení setkání

Změna programu vyhrazena.

Doprava na místo konání

Místo konání:
Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1, 601 90 Brno          (Štukový sál – 3.patro)

 

Tipy na ubytování

Ubytování si každý účastník zařizuje sám. 

Tip na nejbližší hotel poblíž místa konání najdete zde:  https://www.continentalbrno.cz/cz

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mjr. Mgr. Martin Zádrapa, Ing. Lukáš Kotek, Ing. Lenka Kouřilová, Vladimír Baletka

Ing. Lukáš Kotek-manažer fyzické bezpečnosti UTB    Ing. Lenka Kouřilová – Technik BOZP a PO UTB Vladimír Baletka – má stavební vzdělání a přes 20 let působil na středních a vyšších manažerských pozicích ve stavebnictví, energetice a facility managementu. Z těchto oborů má praktické zkušenosti, které si postupně doplnil o odbornosti v BOZP a PO. Posledních několik let se aktivně věnuje právě těmto tématům v oblasti BOZP a Požární ochrany z pozice osoby odborně způsobilé se specializací na provozování technických zařízení, zejména těch vyhrazených. Na téma bezpečnost v údržbě, provozu VTZ nejen přednáší a školí, ale především prakticky pomáhá klientům s vyřešením problematiky bezpečného provozu TZ a VTZ. Je také vlastníkem osvědčení osoby odborně způsobilé v Požární ochraně. Je tedy schopen odborně posoudit a ošetřit všechny legislativní povinnosti vyplývající z BOZP a PO. Problematiku tak umí vyhodnotit a zpracovat ve vzájemných souvislostech. Působí především jako konzultant FM a Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v BOZP a v PO. Je velkým propagátorem zapojení digitalizace v údržbě, BOZP, PO a FM. Digitalizaci umí i prakticky aplikovat do provozu se zohledněním všech potřebných atributů a možností.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Tribe Loading Animation Image

Mohlo by Vás zajímat

Setkání pracovníků BOZP a PO
Přesunout se na začátek