Wikiverzita
 

Zákoník práce v prostředí vysokých škol – refresh pro rok 2019 (30.1.2019)

Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019 v prostředí vysokých škol. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům z řad vysokých škol aktuálně nabízí.
 

Termín konání:

30. 01. 2019 09:00 - 14:00 hodin
Číslo akce 1902

Místo konání:
Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba:
Monika Červinková
+420 778 476 859
cervinkova@apua.cz

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:30  Přednáška
11:30 – 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 – 14:00  Přednáška
Obsah
 • Vznik pracovního poměru
  • Pracovní smlouva, jmenování, podstatné náležitosti
  • Zkušební doba
  • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Změny pracovního poměru
  • Převedení
  • Pracovní cesta, přeložení
 • Skončení pracovního poměru
  • Způsoby rozvázání pracovního poměru
  • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
  • Výpověď z pracovního poměru
  • Okamžité zrušení pracovního poměru
  • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
  • Odstupné
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
 • Pracovní doba a doba odpočinku (základní orientace)
  • Stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
  • Rozvržení pracovní doby
  • Práce přesčas
  • Evidence pracovní doby (s přihlédnutím k novele plánované pro akademické pracovníky)
  • Doby odpočinku
 • Odměňování zaměstnanců
  • Mzda, plat a odměna z dohody
  • Minimální a zaručená mzda
  • Sjednaná, stanovená a určená mzda
  • Zákonné příplatky
 • Nejdůležitější překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
  • Překážky v práci na straně zaměstnance
  • Dočasná pracovní neschopnost
  • Mateřská a rodičovská dovolená
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • Dovolená
  • Druhy dovolené
  • Výměra dovolené
  • Čerpání dovolené
 • Náhrada škody
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 

·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Souhlas ze zpracováním Vašich osobních údajů
Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena