Wikiverzita
 

Umění diagramování

Na semináři se naučíte správný grafický návrh diagramů, které například znázorňují postup práce, kroky řešení problému nebo jeho složky, tzv. wokflow diagram. Navrhnout diagram tak, aby byl srozumitelný a rychle čitelný, je tak trochu umění, která Vás naučí tento seminář. Správný workflow diagram vyjádří mnohem více než spousta slov. Znalosti tvorby diagramů lze využít jak při tvorbě odborných článků, studijních materiálů nebo zpráv.
Nejedná se o výuku tvorby grafů či vykreslování číselných dat.

Prakticky se bude pracovat v aplikaci https://creately.com, který je zdarma, eventuelně bude využit i PowerPoint.

Seminář je vhodný jak pro administrativní pracovníky, tak pro akademické pracovníky.

Termín konání:

13. 09. 2019 09:00 - 13:00
Číslo akce: 1937

 

Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Technická 2, blok A4,5. patro, dveře č. 513

616 69 Brno

Lektor:

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 13:00  přednáška s občertvením formou coffee breaku

Obsah: 1. Účel a použití workflow diagramů, historie
2. Použití barvy a tvaru symbolů, magické číslo 7
3. Použití textu a ikon v diagramech
4. Estetika diagramu
5. Orientace a směr toku, zarovnání symbolů
6. Spojnice v diagramu
7. Grafické členění diagramu na podčásti
8. Kritická část – hodnocení existujících diagramů
9. Praktická část – tvorba vlastních diagramů účastníky kurzu
10. Prezentace vytvořených diagramů
Účastnický poplatek:  
1.300,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.300,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena