Wikiverzita
 

Setkání pracovníků vnějších vztahů a marketingu VŠ

Termín konání:

14. - 15. 6. 2018 Zahájení  14. 6. v 10:00 hodin
Ukončení 15. 6. v 15:00 hodin
Číslo akce: 1831

Místo konání:
Zasedací místnost děkana FF UP, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, 771 47 Olomouc.

 

Lektoři:
Renata Ptáčníková
Ondřej Martínek
Kristýna Pospíšilová


Kontaktní osoba:
Monika Červinková, Tel: +420 778 476 859
, Email: cervinkova@apua.cz

Program 14. 6. 2018  
09.30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 Zahájení, přivítání účastníků
10:00 – 12:00 

Krátká videa na sítě a obsah na stories
(Renata Ptáčníková)

12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 

Instagram, instastories
(Renata Ptáčníková)

15:00 - 15:15 Coffeebreak                                                             
15:15 – 16:00 

Diskuze

17:00 - 22:00

Vyhlídková plavba lodí, večeře a diskuze u piva

Program 15. 6. 2018  
07:30 - 08:30 Snídaně pro ubytované
09:00 – 11:00

Event marketing na UP v praxi + Třetí role univerzit
(Ondřej Martínek)

11:00 – 11:15 Coffeebreak
11:15 – 12:00

Studentské a kariérní poradenství na UP
(Kristýna Pospíšilová)

12:00 - 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Moderovaná diskuze a sdílení zkušeností
15:00 Ukončení, odjezd účastníků
Ubytování:

Koleje Generála Svobody, Šmeralova 12, Olomouc
(ubytování je bez snídaně, snídaně bude zajištěna v místě konání setkání)

Stravování: Stravování po oba dny je zajištěno v ceně akce.

Účastnický poplatek:

 

2.500,- Kč

Kolektivní členové

2.500,- Kč

Individuální členové

5.000,- Kč

Ostatní zájemci

V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.

Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za setkání převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.

Storno podmínky: 

Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením setkání bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50%.
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme.
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

 


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena