Wikiverzita
 

Projektové řízení krok za krokem (31.1.-1.2.2019)

• Dozvíte se, kterých 5 věcí musíte mít od začátku projektu pod kontrolou
• Zjistíte, proč jsou některé projekty odsouzeny k nezdaru, a co musíte udělat, abyste tomu zabránili
• Osvojíte si 3 nejdůležitější dovednosti plánování projektu
• Dokážete elegantně řešit požadavky zákazníka a udržíte si půdu pod nohama i v nejistých situacích
• Odnesete si 8 klíčových faktorů úspěchu každého projektu

 

Termín konání:

31. 01. - 01. 02. 2019  09:00 - 16:00
Číslo akce 1903
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal - Computer agency o.p.s.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:00 - 10:30 zahájení, výuka (u vícedenních školení se další dny začíná v 08:30)
10:30 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:00 výuka
12:00 - 12:40 přestávka na oběd
12:40 - 16:00 výuka

Obsah:

• „Den D“ – definice projektu a jeho obhajoba před sponzorem, vlastníkem projektu
   o Využití metody Logického rámce
   o Analýza zainteresovaných stran
• Plánování projektu
   o Vymezení rozsahu (scope) projektu metodou Work Breakdown Structure
   o Plánování projektu v čase, harmonogram projektu a jeho vizualizace
   o Balancování zdrojů v projektu
• Zvládání nejistoty v projektu
   o Analýza rizik
   o Řízení změn
• Sledování rozpracovanosti
   o Stanovení milníků v projektu
   o Sledování dokončenosti prací
• Ukončení projektu
   o Zpracování poučení z projektu „lessons learned“

 
  Kurz je založen na knize 5 kroků k úspěšnému projektu, která vyšla v nakladatelství Grada.
Účastnický poplatek:  
3.800,- Kč  Kolektivní členové asociace
3.800,-Kč Individuální členové asociace
7.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

  

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena