Wikiverzita
 

Manažerské rozhodování v praxi (25.9.2018)

Managerské rozhodování v praxi je interaktivní edukační workshop určený pro všechny úrovně řídících pracovníků v akademické sféře. Lucidně osvětluje často mylný pohled na racionální metody rozhodování a osvětluje vliv emoční inteligence na rozhodování jedince a jeho interakci v týmu spolupracovníků. Prakticky vysvětluje podhoubí celého principu na bázi hodnotových clusterů a díky tomuto diferenci v „nákupním chování“ jednotlivců při přijímání, či předávání informací, projektů, učení atd... Na praktických case studies ukazuje hloubku využití typologizace pro strategická rozhodnutí a jejich aplikaci na prodejní a marketingové postupy. Interaktivní workshop posluchače naučí okamžitě aplikovat osvojené poznatky na sebe a své pracovní okolí. Cílem modulu je kardinálně usnadnit prodej svých myšlenek okolí pomocí využití hodnotových preferencí a diagnostice typologických segmentů v praxi.

 

Termín konání:

25. 09. 2018 09:00 - 15:30 hodin
Číslo akce  

Místo konání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor: Mgr. Jiří Kocich, MBA

Kontaktní osoba:
Monika Červinková
+420 778 476 859
cervinkova@apua.cz

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:30  Přednáška
11:30 – 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 – 15:00  Přednáška
Obsah

• Expresivita emocí versus BI mozku
• Impact trojúhelník
• Nákupní chování a hodnotové clustery
• Prodej si svou motorovou pilu
• Behaviorální segmentace

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč Kolektivní členové
2.500,- Kč Individuální členové
4.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas ze zpracováním Vašich osobních údajů
Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 287016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena