Diskriminace na pracovišti 

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  26. 4. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,

Popis

Ke klíčovým povinnostem zaměstnavatelů patří mimo jiné zajišťovat rovné zacházení a dodržovat zákaz diskriminace mezi zaměstnanci. K pojmu diskriminace se však váže mnoho předsudků a nepochopení.

Cílem webináře je poskytnout právní výklad této problematiky zaměřený na povinnosti zaměstnavatele a na praktických příkladech ukázat, jak řešit problematické otázky spojené s nerovným zacházením na pracovišti. Posluchači webináře se seznámí se specifiky řešení diskriminačních sporů před soudem a prokazováním diskriminace. Webinář je velmi prakticky orientovaný a zahrnuje řešení konkrétních případových studií.

Je vhodný zejména pro vedoucí zaměstnance a pracovníky personálních oddělení.

Obsah

 • Pojem rovného zacházení a přímé a nepřímé diskriminace
 • Antidiskriminační zákon a jeho základní nástroje
 • Rovné zacházení s ženami na pracovišti
 • Rovné zacházení s lidmi se zdravotním postižením na pracovišti
 • Diskriminace při náboru a propouštění
 • Diskriminace v odměňování
 • Pronásledování a obtěžování
 • Řešení stížností zaměstnanců
 • Diskriminace před soudem
 • Aktuální judikatura ohledně diskriminace

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Tomšej

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Působí jako akademický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje zejména na pracovní, sociální a antidiskriminační právo. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací (např.  monografie Zákoník práce v praxi, Zaměstnávání cizinců v Česká republice a Diskriminace na pracovišti nebo praktický komentář k antidiskriminačnímu zákonu). V rámci školení se snaží o propojení teoretických právních informací s potřebami praxe a o srozumitelný a prakticky využitelný výklad.  

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Diskriminace na pracovišti 
Přesunout se na začátek