Wikiverzita
 

GDPR – praktické příklady (20.11.2018)

Termín konání:

20. 11. 2018 09:00 - 13:00 hodin
Číslo akce: 1847
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:

RNDr. Mgr. Daniela Dvorská - dlouhodobě se věnuje administrativní a řídící činnosti ve veřejné správě. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Vysokého učení technického v Brně.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 13:00 přednáška s přestávkou na občerstvení formou coffeebreaku

Obsah:

 

 1. Přehled platné legislativy ke zpracování osobních údajů a aplikační praxe – GDPR, zákon, WP 29, stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů a závěry jeho kontrolní činnosti atd.

 2. Základní zásady ochrany osobních údajů

 3. Právní důvody ke zpracování osobních údajů

 4. Podklady pro informace o zpracování osobních údajů

 5. Praktické příklady:

 1. Fotografování a zveřejňování fotografií

 2. Poskytování informací o subjektech údajů, ověření totožnosti

 3. Zveřejňování údajů o zaměstnancích na webových stránkách

 4. Kontaktní údaje právnických osob

 5. Servis počítačových programů

 6. Prezenční listiny, kontaktní údaje

 7. Přístup kontrolních orgánů k osobním údajům se zaměřením na projekty operačních programů

 8. Oprávněný zájem – zdůvodnění, problémy

 9. Mlčenlivost zaměstnance při zpracování osobních údajů

 10. GDPR a přímý elektronický marketing

 11. Bezpečné zasílání osobních údajů

 12. Problematika souhlasu se zpracováním osobních údajů

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

   

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena