Wikiverzita
 

Elektronické zadávání veřejných zakázek (3.5.2018)

Seminář je zaměřen na nové povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek, které vstoupí v účinnost od října 2018. Cílem semináře je v předstihu účastníky připravit a seznámit s elektronickými zadávacími postupy. Přínosné pak budou zejména názorné praktické ukázky v reálném prostředí elektronických nástrojů.

 

Termín konání:

03. 05. 2018 09:00 - 14:30 hodin
Číslo akce 1820

Místo konání:
Brno, Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:
Mgr. Tomáš Motal, Mgr. Jana Sadílková

Kontaktní osoba:
Tereza Macková, TEL: +420 737 168 246

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:00  Přednáška
11:00 – 11:30 Přestávka s občerstvením
11:30 – 14:30  Přednáška
Obsah

Seminář bude zaměřen především na tuto problematiku:
 

• jaké nové povinnosti musí zadavatelé dle ZZVZ splňovat

• kterých zadávacích postupů se to týká

• co musí splňovat elektronický nástroj – certifikace, kompletní elektronická komunikace

• jak postupovat u již běžících zadávacích řízení po datu 18. 10. 2018 (které elektronicky procesovány nebyly)

• sankce, hrozby – při nedodržování povinností dle zákona

• administrace na elektronických nástrojích – lze si objednat zastoupení zadavatele, když zadavatel nemá elektronický nástroj? 

• co to znamená pro dodavatele 

• jak to vypadá v reálném prostředí elektronického nástroje (E-ZAK, PVU a jiné) – názorná ukázka, bude také prostor pro dotazy všech účastníků

 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena