Zahraniční studenti a vědci na vysokých školách (5. 10. 2020)

 Termín konání:

5. 10. 2020 09:00 zahájení     
Číslo akce: 2052

 

Místo konání:

Online

Lektoři:

Ing. et Mgr Kamila Matysová, Ph.D. - Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.
 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams, bez nutnosti instalace.

Program 5. 10. 2020

08:50-09:00     Nalogování do webináře
09:00               Zahájení, přivítání účastníků
09:00-12:30      Zahraniční studenti a vědci na vysokých školách
                        - Kultura hostitelského prostředí, akulturace cizinců.  Národnostní, etnické
                        a kulturní předsudky a stereotypy Čechů v univerzitním prostředí. Cizinec jako
                        neznámé, prostor pro projekci. Kulturní nedorozumění. Jak pomoci Čechům
                        v interakci s cizinci?
                        - Stereotypy, které si vytváří zahraniční studenti o Češích a české kultuře. Jak
                       pomoci cizincům lépe chápat českou kulturu
12:30-13:30      přestávka
13:30-15:00      Zahraniční studenti a vědci na vysokých školách
                       - Odlišnosti v kulturním nastavení studijních skupin v českých a cizojazyčných
                       kurzech. Odlišnosti v přístupu pedagoga a potřeby studentů. Jak pomoci
                       cizincům při studiu na české univerzitě?
                       - Zahraniční pobyt jako náročná životní situace. Průběh akulturace a kulturní
                      šok. Jak pracovat se zahraničními studenty se specifickými potřebami?    

Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektronické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena