Základy pracovního práva především pro nepersonalisty

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  2. 10. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Pracovní právo představuje základní rámec, v němž se pohybují všichni zaměstnavatelé a zaměstnanci při své každodenní práci. Klade na jednu stranu řadu omezení za účelem ochrany zaměstnance, na druhou stranu však svěřuje zaměstnavateli řadu práv, jimiž může práci zaměstnance efektivně organizovat a řídit. Seminář je určen především nepersonalistům a je zaměřen jako praktický průvodce základními mantinely právní úpravy včetně příkladů z advokátní praxe lektora.

Obsah

 • Vznik, změny a skončení pracovního poměru
  • Pracovní smlouva a jmenování
  • Zkušební doba
  • Pracovní poměr na dobu určitou
  • Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
  • Změny pracovního poměru
  • Rozvázání a skončení pracovního poměru
 • Základní povinnosti zaměstnanců
  • Základní povinnosti všech zaměstnanců
  • Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
 • Pracovní doba a doba odpočinku (základní orientace)
  • Stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
  • Rozvržení pracovní doby
  • Práce přesčas
  • Evidence pracovní doby
  • Pracovní doba akademických pracovníků
  • Doby odpočinku
 • Odměňování zaměstnanců (základní orientace)
  • Rovné odměňování a zákaz diskriminace
  • Minimální a zaručená mzda
  • Sjednaná, stanovená a určená mzda
  • Zákonné příplatky
  • Variabilní složky mzdy a jejich přiznávání
 • Překážky v práci
  • Překážky v práci na straně zaměstnance
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • Dovolená
  • Druhy dovolené
  • Výměra dovolené
  • Čerpání dovolené
  • Náhrada mzdy za dovolenou
 • Náhrada škody
  • Povinnost zaměstnance nahradit škodu
  • Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu
  • Pracovní úrazy

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

je advokátem specializovaným na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal.

Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo.

Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Základy pracovního práva především pro nepersonalisty
Přesunout se na začátek