Výběrová řízení a obsazování pozic akademických a neakademických pracovníků vysoké školy

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  14. 12. 10:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Zákon o vysokých školách u určitých pracovních pozic vyžaduje jejich obsazení na základě provedeného výběrového řízení, aniž by však blíže určoval, jak má výběrové řízení probíhat. Vedle toho do výběrového řízení vstupují i další právní předpisy, například nařízení GDPR ve vztahu k ochraně osobních údajů a zákoník práce a zákon o zaměstnanosti ve vztahu k zákazu diskriminace a nerovného zacházení s uchazeči o zaměstnání. Správné provedení výběrového řízení je proto do jisté míry oříšek. Rozlousknout jej pomůže tento dopolední webinář.

Obsah

 • Výběrová řízení dle zákoníku práce
  • Nediskriminační výběr uchazeče
  • Zákaz vyžadování nesouvisejících informací
 • Výběrová řízení dle zákona o vysokých školách
  • Akademičtí pracovníci
  • Obsah řádu výběrového řízení
  • Průběh výběrového řízení
  • Výsledky výběrového řízení
 • Řešení z pohledu GDPR
  • Zásady zpracování osobních údajů
  • Právní důvod zpracování osobních údajů
  • Informace o zpracování osobních údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Archivace a skartace osobních údajů

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura). 

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouhodobý lektor se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.

 

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 20 / 40
Tribe Loading Animation Image
Výběrová řízení a obsazování pozic akademických a neakademických pracovníků vysoké školy
Přesunout se na začátek