Pracovnělékařské služby (8. 4. 2020)

Zajištění pracovnělékařských služeb patří ke klíčovým součástem personální agendy. Jen zaměstnavatel, který zná svoje povinnosti vyplývající z legislativy a má správně nastaveny vztahy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může dostát všem povinnostem v oblasti ochrany zdraví při práci a minimalizovat riziko vysokých sankcí i soudních sporů. Nedávno novelizované právní předpisy stále působí v praxi problémy, a to i vzhledem k řadě překvapivých rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Do naší nabídky proto zařazujeme seminář, na němž posluchači získají komplexní výklad k problematice pracovnělékařských služeb s důrazem na řešení problémových situací v oblasti školství. Seminář je velmi prakticky orientovaný. 

 

Termín konání:

8. 4. 2020                09:00-14:30                           
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 407/2, 160 00 Praha 6

Lektor:

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

je odborníkem na pracovní právo a pracovnělékařské služby. Působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získal jako advokát mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Jakub je autorem nebo spoluautorem řady publikací a článků. O problematice pracovnělékařských služeb pravidelně publikuje, v současnosti pracuje na třetím vydání oblíbené publikace "Pracovnělékařské služby" nakladatelství Wolters Kluwer. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů v oblasti pracovního práva a pravidelně se věnuje přednáškové a výukové činnosti. 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:30 přestávka

12:30-14:30 přednáška

Obsah: 
 • Pojem a vymezení pracovnělékařských služeb 
 • Subjekty pracovnělékařských služeb - lékař, zaměstnavatel, zaměstnanec 
 • Pracovnělékařské služby u zaměstnaných zahraničních pracovníků
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
 • Atypické formy poskytování pracovnělékařských služeb 
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Lékařské posudky 
 • Význam pracovnělékařských služeb v pracovním právu 
 • Převedení na jinou práci 
 • Skončení pracovního poměru a pracovnělékařské služby 
 • Odstupné 
 • Odpovědnost za škodu a další formy odpovědnosti v pracovnělékařských službách   
 • Pracovnělékařské služby a GDPR
 • Kontroly a sankce
 • Otázky a odpovědi 

Účastnický poplatek:

 

1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,- Kč  Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou cofee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: 
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací 
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena