Změny smluvních závazků v režimu veřejných zakázek (11. 2. 2021)

Cílem webináře je zpřehlednit zákonnou úpravu změny smluvních závazků v režimu veřejných zakázek. Důraz bude kladen na přípravu změnových zadávacích podmínek a náležitosti realizace změn samotných. Při výkladu bude široce zohledněna dostupná rozhodovací praxe ÚOHS a soudní judikatura, stejně jako záměr a obsah připravované velké novelizace zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) dle aktuálního stavu legislativního procesu.

 

Termín konání:

11. 02. 2021 09:00-12:30
Číslo akce  
Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Jan Slezák - vedoucí oddělení právní podpory veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ; vykonával činnost tajemníka rozkladových komisí ÚOHS.

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel:   603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Harmonogram: 

08:50-09:00 nalogování do webináře
09:00-12:30 přednáška s krátkou přestávkou

Obsah:

 • Základní zásady ZZVZ ve vztahu ke smluvním závazkům
 • Vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky
 • Jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku
 • Příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb
 • Právní úprava změn závazku ze smlouvy
 • Generální klauzule
 • Režim de minimis,
 • Počitatelné vs. nepočitatelné změny
 • Režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele
 • Vícepráce / méněpráce, problematika vzájemného zápočtu
 • Výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní
 • Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
 • Uveřejňovací povinnosti
 • Dotazy a diskuze.
 
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a  osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky: • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
• Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
• Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
• Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.  
• Kurzovné nelze převádět. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena