Zdravotní pojištění s důrazem na cizince (17. 2. 2021)

Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem zdravotního pojištění pro cizince pobývající na území České republiky. V jeho průběhu budou probrány obě varianty zdravotního pojištění - komplexní (komerční) i veřejné. Důraz bude kladen na jejich specifika a odlišnosti. Součástí semináře jsou i praktické příklady, na kterých bude demonstrováno, jaký druh pojištění mají povinnost mít konkrétní kategorie cizinců.

 

Termín konání:

17. 2. 2021 09:00-11:30
Číslo akce  
Místo konání:

online

Lektor:

JUDr. Štěpán Pastorek je právníkem dlouhodobě se zaměřujícím na oblast zaměstnávání cizinců a jejich pobyt na území České republiky. V současné době působí v advokacii a jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti s tématem nabyl jako právník několika neziskových organizací zabývajících se prací s migranty a pořádáním školení pro cizince i zaměstnavatele. Štěpán v oblasti zaměstnávání cizinců taktéž publikuje, je členem autorského kolektivu druhého vydání knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“.

 

Mgr. Adéla Šimáková

je absolventkou Mezinárodní humanitární a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2016 pracuje jako sociální pracovník v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. V rámci sociálního poradenství poskytuje infromace cizincům nacházející se na území České republiky v celé šíři pobytových oprávnění. Vedle sociálního poradenství se Adéla věnuje také výzkumné činnosti na poli integrace cizinců, koordinuje oblast integračních služeb pro uznané uprchlíky a úzce spolupracuje s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

 • Zdravotní pojištění cizinců v České republice s ohledem na pobytové oprávnění
 • Komerční zdravotní pojištění pro cizince
 • Komerční zdravotní pojištění pro těhotné a novorozence
 • Nárok cizinců na veřejné zdravotní pojištění
 • Samoplátci zdravotního pojištění
 • Příklady z praxe, ukázka pojistných smluv včetně krytí
 
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
1.800,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a  osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.

Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena