Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech (16. 9. 2021)

Budou shrnuty podstatné informace v oblasti bezpečnosti potravin a hygieny.

 

Cílem je zopakovat, připomenout či doplnit, co vše by měli pracovníci vědět a dodržovat, přičemž bude kladen důraz na příklady z praxe.

 

Budou vysvětleny či připomenuty požadavky na pracovníky pracující ve stravovacích provozech, zásady osobní hygieny, zásady správné výrobní a hygienické praxe při přípravě pokrmů, základní informace o činitelích, kteří mohou způsobit onemocnění z potravin a o tom, jak onemocněním předcházet. Bude upozorněno na časté problémy, které musí umět vedoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti potravin a hygieny řešit.

 

Termín konání:

16. 9. 2021                  08:30-12:30               
Číslo akce  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

 

Ing. Lucie Janotová, Ph.D. je autorkou knihy Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel:   737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Program: 

08:20-08:30 nalogování do webináře
08:30-12:30 - přednáška

 

Obsah:

 • Bezpečnost potravin (základní pojmy, platná legislativa a požadavky)
 • Požadavky na pracovníky pracující ve stravovacích provozech (zdravotní stav, znalosti a školení)
 • Nebezpečí z potravin (biologická, fyzikální a chemická) a prevence (prevence kontaminace; podmínky rozmnožování mikroorganismů)
 • Osobní hygiena – požadavky na pracovníky a častá pochybení ze strany pracovníků
 • Provozní hygiena – smysl správné hygieny a její časté nedostatky
 • Správná výrobní praxe – jak bezpečně postupovat při přípravě pokrmů (příjem, skladování, příprava, výdej pokrmů, teplotní řetězec, alergeny, akrylamid)
 • Konkrétní příklady nedostatků z praxe
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Účastnický poplatek:  
900 Kč  Kolektivní členové asociace
900 Kč Individuální členové asociace
1.800 Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturou pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace. 
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena