Word - mírně pokročilí (16.-17. 4. 2020)

Termín konání:

16. 4. - 17. 4. 2020 09:00 - 16:00
Číslo akce:  
Místo konání:

České vysoké učení technické v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
vchod B3 (vchod do MENZY ČVUT)

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:40 přestávka

12:40-16:00 přednáška

1. den 

•             pracovní prostředí MS Word
•             nástrojové panely
•             práce s dokumenty
•             práce s textem
•             odstavce
•             tabulátory
•             styly
•             šablony
•             obrázky

2. den

•             tabulky
•             záhlaví a zápatí
•             objekty
•             ohraničení a stínování
•             kreslení
•             obálky a štítky
•             hromadná korespondence
•             kontrola pravopisu
•             tisk

  Ve Wordu se naučíte zpracovat tabulky, grafy, formuláře, spolupráci mezi Wordem, Excelem a Powerpointem a mnoho dalších dovedností. Cílem kurzů je seznámit s programem Microsoft Word v libovolné verzi.
Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
2.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena