Vykazování HOČ a NEHOČ z hlediska VVŠ (26. 10. 2020)

Termín konání:

26. 10. 2020 10:00 - 15:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektoři:

Jan Stejskal - v současné době je jednatelem a ředitelem společnosti PS Inovace, která se zabývá přípravou projektových žádostí (specializace na projekty OP PI a OP VaVpI) a konzultační podporou při realizaci a administraci projektů. Podílel se na projektech podávaných do všech prioritních os OP VaVpI.
Aleš Vlk

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Harmonogram: 

09:50-10:00 nalogování do webináře
10:00-12:00 přednáška
12:00-13:00 přestávka
13:00-15:00 přednáška

Obsah:

• Principy a postupy pro identifikaci HOČ/NEHOČ (kalkulace před uzavřením závazku, vyúčtování dle skutečnosti, projekty VaVaI, institucionální podpora).
• Specifické podmínky pro projekty ESIF (OP VaVpI, OP VVV, OP PIK apod.).
• Vybrané příklady posouzení hraničních činností ve smyslu jejich hospodářské či nehospodářské povahy.
• Oddělená účetní evidence nákladů a výnosů spojených s výkonem HOČ.
• Náklady přímé a nepřímé/režijní a jejich přiřazení k dané zakázce HOČ/NEHOČ povahy.
• Kalkulace cen a další podmínky pro výkon hospodářské činnosti.
• Relevantní entity, coby oddělené účetní okruhy (souvislost s plněním podmínek bodu 20 Rámce VVI)
• Metody evidence využití kapacit ve smyslu bodu 20 Rámce VVI (nákladová, výnosová, časová dle OP VVV a obecně).
• Reinvestice čistých příjmů/zisku z činností v oblasti transferu znalostí nehospodářské povahy (seznam VO).
• Zkušenosti ze zaměření veřejnoprávních kontrol.
• Další (DPH, příjmy dle čl.61 Obecného nařízení k ESIF, apod.)

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
2.200,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě,  osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete do faktury uvést číslo objednávky, uvádějte tento požadavek do poznámky,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena