Vláda schválila novelu zákoníku práce

Novela zákoníku práce má pomoci s naplněním dalšího bodu z programového prohlášení vlády, který se konkrétně týká slaďování osobního a profesního života. Nově by mělo dojít k zavedení sdíleného pracovního místa. Díky tomu by si zaměstnanci se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou mohli po dohodě se zaměstnavatelem rozvrhnout pracovní dobu dle svých potřeb. Toto opatření by mělo pomoci především rodičům s malými dětmi.
 

Vláda chce umožnit převod části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku. Zavést spravedlivější způsob výpočtu dovolené tím, že se nově nebude odvíjet od odpracovaných dnů, ale hodin odpovídajících stanovené nebo kratší pracovní době.

Vláda v rámci novely schválila změnu v poskytování náhrady mzdy za dovolenou u zaměstnanců vyslaných do jiného členského státu Evropské unie.

Ministři dále připravili financování prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců, a to následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Prevence bude hrazena státem z odvodů zaměstnavatelů v rámci zákonného pojištění.

Zdroj: MPSV, více informací v Tiskové zprávě MPSV


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena