Studium ve spolupráci se zahraničními institucemi (4. 12. 2020)

Termín konání:

4. 12. 2020 09:00 - 11:00
Číslo akce: 2079

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Markéta Burešová

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
Email: balabanova@apua.cz
 

Živý stream: 

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

V současné době je internacionalizace široce rezonujícím pojmem, který různou měrou zasahuje do jednotlivých vysokoškolských agend. Na tomto webináři se účastníci dozvědí, jaké možnosti zahraniční spolupráce se objevují ve studijní oblasti a jaké překážky mohou přípravu různých typů kooperací komplikovat. Vedle informací týkajících se všech úrovní studia budou zmíněna i specifika spolupráce v rámci doktorských studijních programů.
 

• Možnosti zahraniční spolupráce ve studijní oblasti,
• Krátkodobé výjezdy
• Smlouvy týkající se jednotlivých studentů
• Rámcové spolupráce bez akreditace
• Akreditované programy

Účastnický poplatek:  
600,- Kč  Kolektivní členové asociace
600,-Kč Individuální členové asociace
1.000,-Kč Ostatní zájemci
  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně se způsobem přihlášení do webináře pokyny k provedení platby.
Storno podmínky:
  • Ŕegistrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena