Specifika ukončování pracovních poměrů akademických pracovníků (22. 9. 2021)

Pracovní poměr akademických pracovníků je zákonem o vysokých školách upraven jen ve velmi malé části a uplatní se tak většina ustanovení zákoníku práce, včetně ustanovení o skončení pracovního poměru. To v praxi činí nemalé problémy zejména pokud jde o skončení při více souběžných pracovních poměrech, skončení pracovního poměru na dobu určitou, organizační změny či neuspokojivé pracovní výsledky. Těmto tématům se proto budeme věnovat na dopoledním webináři.

 

Termín konání:

22. 9. 2021 10:00-12:00             
Číslo akce:                           

 

Místo: Online
Lektor: Mgr. Michal Vrajík
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

09:50-10:00 nalogování do webináře

10:00-12:00  přednáška

 

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.
 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams, bez nutnosti instalace.

Obsah:
 • Souběžné pracovní poměry akademického pracovníka a jejich rozvázání
  • Možnost souběžných pracovních poměrů
  • Rozvázání z organizačních důvodů
  • Rozvázání ze zdravotních důvodů
  • Rozvázání pro neuspokojivé pracovní výsledky
  • Rozvázání z disciplinárních důvodů
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
  • Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou obecně
  • Řetězení u akademických pracovníků
  • Řetězení na základě dohody s odborovou organizací
  • Práce po uplynutí sjednané doby
 • Jak na organizační změny u akademických pracovníků
  • Nahrazení práce odchozího akademika jinými odborníky
  • Volné pozice na jiných součástech a nutnost absolvovat výběrové řízení
  • Změna požadované akademické hodnosti jako organizační změna
 • Neuspokojivé pracovní výsledky akademického pracovníka
  • Jak vymezit uspokojivé výsledky
  • Příklady neuspokojivých výsledků akademika
  • Výzva k odstranění a její obsah
  • Naplnění výpovědního důvodu
Účastnický poplatek:  
400 Kč  Kolektivní členové asociace
400 Kč Individuální členové asociace
900 Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektronické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání akce ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:  
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena