Sharepoint Online pro začátečníky a mírně pokročilé (22.-23. 6. 2020)

Microsoft Sharepoint Online je jedním ze základních kamenů cloudové služby „Microsoft O365“. Dokáže výrazně zvýšit úroveň spolupráce jednotlivých týmů či oddělení a slouží ke zvýšení informačního povědomí v rámci celé organizace. Využívá k tomu všeobecně známý prostředek – web.

Sharepoint umožní jednoduchým způsobem (obdobně jako se tvoří dokument ve Wordu) vytvořit webové stránky či intranetový portál – pro projekt, oddělení atd.  V rámci semináře se seznámíme ze základními vlastnosti Sharepointu. Posluchači si samostatně vytvoří jednoduchý portál pro sledování projektu - „výjezdního zasedání“ se sledováním nákladů, volbou jídelníčku, základními informacemi atd.  Vyzkoušíme si tvorbu intranetového portálu týmu (oddělení) s prostorem pro ukládání a schvalováním dokumentů, aktualitami, seznamy atd.
 

Seminář je zaměřen především na začátečníky, ale je vhodný i pro mírně pokročilejší uživatele – průběh přednášek se dynamicky přizpůsobuje dle zájmu a zaměření posluchačů.


Termín konání:

22.-23. 6. 2020                        09:00-16:00                 
Číslo akce:  

 

Místo konání:

U Vodárny 2
 616 00 Brno-Žabovřesky

Lektor:

Ing. Jiří Horský

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: +420 603 230 984
Mail: vajglova@apua.cz
 

Program: 

8:30-9:00  registrace účastníků

9:00-12:00 přednáška

12:00-12:40 přestávka

12:40-16:00 přednáška

Obsah:
 • Přehled a popis vlastností Sharepointu
 • Seznámení se strukturou intranetových webových portálů v "Sharepoint Online"
 • Knihovna dokumentů (využití, schvalování dokumentů, synchronizace dokumentů s PC atd.)
 • Listy a seznamy (praktické využití, modifikace, pohledy)
 • Stránky (editace, formátování, vkládání webových částí, vzorové stránky)
 • Editace navigačních menu
 • Základní nastavení přístupových práv
   

Jednotlivé komponenty v průběhu semináře propojíme do jednoduchého vzorového portálu.

Účastnický poplatek:  
3.800,- Kč  Kolektivní členové asociace
3.800,- Kč  Individuální členové asociace
6.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, káva, drobné občerstvení a stravné formou stravenky na oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena