Setkání vedoucích personalistů vysokých škol

 Termín konání:

21.-22. 10.  2020 10:00 zahájení     
Číslo akce:  

 

Místo konání:
Campus ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, 301 00
Lektoři:

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Mgr. Michal Vrajík
 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

21. 10. 2020

09.30–10:00    Registrace účastníků
10:00               Zahájení setkání

10:00–12:00     Pracovnělékařské služby  (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

 

 • Pojem a vymezení pracovnělékařských služeb 
 • Subjekty pracovnělékařských služeb - lékař, zaměstnavatel, zaměstnanec 
 • Pracovnělékařské služby u zaměstnaných zahraničních pracovníků
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
 • Atypické formy poskytování pracovnělékařských služeb 
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Lékařské posudky 
 • Význam pracovnělékařských služeb v pracovním právu
 • Převedení na jinou práci 
 • Skončení pracovního poměru a pracovnělékařské služby 
 • Odstupné 
 • Odpovědnost za škodu a další formy odpovědnosti v pracovnělékařských službách   
 • Pracovnělékařské služby a GDPR
 • Kontroly a sankce

12:00–13:00    Oběd

13:00–15:30   Koronavirus a pracovní právo  (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

 • Nové povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP 
 • Práce z domova a návrat do práce 
 • Překážky v práci 
 • DPN a karanténa 
 • Koronavirus a ochrana osobních údajů 
 • Koronavirus jako nemoc z povolání 

16:15–19:00    Prohlídka s degustací pivovaru Plzeňský Prazdroj

19:30-23:00    Večeře a večerní posezení v restauraci Na Spilce

22. 10. 2020

9:00–12:00    Novela zákoníku práce - rozšíření informací a konkrétní dotazy k tématu
                     (neduplikuje samostné semináře Novely zákoníku práce v termínech 21. 9. 2020 a 7. 10. 2020)

 • Odvolání z vedoucího pracovního místa
 • Dílčí změny v oblasti pracovní doby
 • Dílčí změny v oblasti odměňování, průměrného výdělku a cestovních náhrad
 • Překážky v práci
 • Dovolená – druhy, výměra, čerpání, proplácení
 • Rozšíření nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Vysílání zaměstnanců
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Sdílené pracovní místo
 • Počítání času
 • Doručování písemností
 • Přechod práv a povinností

12:00–13:00   Oběd

13:00–15:00   Vznik a skončení pracovního poměru vedoucích zaměstnanců

 • Pracovní smlouva a jmenování na vedoucí pracovní místo
 • Jmenování podle zákoníku práce a jmenování podle správního řádu
 • Dohoda o pracovních podmínkách či jejich změně
 • Dočasné pověření a jeho právní režim
 • Odvolání z vedoucího pracovního místa
 • Postup po odvolání z vedoucího pracovního místa

15:00               Ukončení setkání

 

Ubytování:

Ubytování v hotelu, které si každý zařizuje sám až po potvrzení konání akce.

Doporučené hotely poblíž místa konání školení:

 • Ibis Hotel Plzeň - velká ubytovací kapacita - 130 pokojů

Univerzitní 65, Plzeň

Tel: +420377887777

 • Apartmán Magisterská

https://www.booking.com/hotel/cz/moderne-vybaveny-utulny-apartman.cs.html?aid=319918;label=plzen-ERd7IaX%2AWX%2AuCxSUfgtI0wS438107469830%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-5053402231%3Alp1003717%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YZnKoGAh3tLo1E2dGfaxc0k;sid=2550bd2365f274419ffef16fd7d1887f;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=2;req_adults=1;req_children=0;room1=A;room2=A;sb_price_type=total;sr_order=distance_from_search;srepoch=1596530846;srpvid=c7cf3dcfd5e300c9;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

 • Hotel BAYER​

Borská 7, Plzeň

E-mail: recepce@hotelbayer.cz
Telefon: +420 377 423 681
Mobil: +420 601 104 524

 

Doporučené hotely poblíž večerního posezení:

 • Penzion Žlutý dům

tel.: 739 182 035
e-mail: zluty-dum@seznam.cz

http://www.zluty-dum.cz/index.htm

 

 • Vienna House Easy Pilsen​

https://www.viennahouse.com/cz.html

 

Doprava na místo setkání:

Cesta z vlakového nádraží

Na hlavním nádraží nastupte na městskou hromadnou dopravu, tj. na tramvaj č.1 směr Bolevec nebo č.2 směr Skvrňany a jeďte do zastávky (Hlavní pošta) v Solní ulici. Zde přejdete vlevo do asi 50m vzdálené přestupní stanice (Sady pětatřicátníků) a nastupte do tramvaje č.4 směr Bory, kterou dojedete do stanice (Technická).

Cesta z centrálního autobusového nádraží (CAN)

U autobusového nádraží nastoupíte do autobusu č.41, tramvaje č.2 nebo autobusu č.28 (CAN Husova) a dojedete do zastávky (Sady pětatřicátníků), zde přestoupíte na tramvajovou linku č.4 směr Bory a pojedete do zastávky (Technická), která se nachází na okraji kampusu, vedle budovy NTIS.

Dejte pozor, některé spoje tramvaje č.4 jedou pouze do přestupní zastávky (Bory), zde je případně potřeba vyčkat na další spoj tramvaje č.4, který pojede až do zastávky (Technická).

Můžete zde také přestoupit na autobus č.30 nebo autobus č.24 (spojů autobusem je méně), který Vás také doveze k areálu ZČU. Doveze Vás pouze na opačnou stranu kampusu, k budově rektorátu - stanice (Západočeská Univerzita). 

 

Cesta autem od dálnice D5

Vyjeďte na výjezdu 80, dojedete přímo k areálu univerzity.

 

S využitím tramvaje č.4

Tramvají č.4 k nám můžete dorazit ze směru Lochotín (Košutka) - centrum města (Sady Pětatřicátníků, U práce) - Klatovská (Dvořákova) - (Bory) - Cílová stanice (Technická).

Nejčastěji využívané dopravní varianty na mapách: Klatovská (Dvořákova) -> (Technická)(Bory) -> (Technická)

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
4.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.  
 • Kurzovné nelze převádět. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 
 

 


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena