Setkání tajemníků vysokých škol

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Pokud se chcete registrovat jako náhradník, pište na balabanova@apua.cz.

 

 Termín konání:

22. - 23. 10.  2019 09:30 zahájení     
Číslo akce: 1952

 

Místo konání:

Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Lektorky:

Ing. Dagmar Kožinová
RNDr. Mgr. Daniela Dvorská

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

22.10.2019: 

09.00 – 09:30   Registrace účastníků
09:30 – 12:00    Vedení lidí
                         - vedení lidí z pohledu pozitivní psychologie,
                         - proč je dobré, aby lidé v práci prožívali radostné okamžiky?
                         - jakým způsobem emoce ovlivňují výkon?
                         - jak to udělat, aby lidi práce bavila a byli v ní spokojení?
                         (Ing. Dagmar Kožinová)
12:00 – 13:00     Oběd
13:00 – 15:30     Vedení lidí
                         - jak podporovat stavy maximální výkonnosti,
                         - jak dosáhnout úspěšnějšího výkonu.
                         (Ing. Dagmar Kožinová)
15:30 – 16:00     Dotazy a diskuse účastníků s lektorem
16:00 - 19:00      Ubytování, možnost navšívení wellness, kulečník, fotbálek, stolní tenis
19:00 – 23:00    Večeře a večerní posezení

23.10.2019:

09:00 – 10:15    Práva a povinnosti tajemníka jako veřejného funkcionáře podle zákona  o střetu zájmů
                         - zákon o střetu zájmů – změny oproti předchozí právní úpravě,
                         - veřejná vysoká škola jako tzv. podpůrný orgán,
                         - tajemník fakulty (součásti) jako veřejný funkcionář,
                         - další zaměstnanci fakult (součástí) jako veřejní funkcionáři,
                         - podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů a jejich druhy,
                         - sankce za nesplnění povinností podle zákona o střetu zájmů,
                         - metodika Ministerstva spravedlnosti, praktické příklady,
                         - diskuse, závěr.
                         (RNDr. Mgr. Daniela Dvorská)

10:15 – 11:15      Prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců
                          
- platná legislativa v širším (evropském) kontextu
                          - právní úprava vzdělávání zaměstnanců v zákoníku práce
                          - prohlubování kvalifikace
                          - zvyšování kvalifikace
                          - práva a povinnosti zaměstnanců, kvalifikační dohoda
                          - financování prohlubování a zvyšování kvalifikace
                          - praktické příklady
                          - diskuse, závěr
                          (RNDr. Mgr. Daniela Dvorská)
11:15 – 11:30      Coffee break
11:30 – 13:00     GDPR v České republice (více než) rok poté – nová legislativa, výklady, postupy
                          - GDPR a nová legislativa v ČR – adaptační a doprovodný zákon
                          - praktické příklady
                          - zveřejňování osobních údajů na internetu v prostředí
                          - zpravodajství a marketing
                          - zajímavosti z Úřadu na ochranu osobních údajů
                          - diskuse, závěr
                          (RNDr. Mgr. Daniela Dvorská)
13:00                 Občerstvení/oběd a ukončení setkání

Ubytování: Ubytování v hotelu, každý si zařizuje sám, heslo APUA.
- dvoulůžkový pokoj 799 Kč za osobu a noc,
- při obsazení jediného lůžka v pokoji od 998 Kč.
Cena zahrnuje bohatou bufetovou snídani, jednorázový vstup do hotelového bazénu, parkování a wifi.
Rezervace:
tel.: +420 569 738 800, 733 182 105, 734 701 201
e-mail: hotelluna@hotelluna.cz

Doprovodný 

program:

Laserová střelnice, kulečník, fotbálek, stolní tenis.

Individuální aktivity za poplatek v době volna
Wellness centrum s vířivkou, tři druhy saun a masáže -  rezervujte si individuálně dopředu.
tel.: +420 569 738 800, 733 182 105, 734 701 201
e-mail: hotelluna@hotelluna.cz
 

Doprava na místo setkání: Cesta od Prahy: dálnici D1 opusťte exitem 66 a jeďte na Ledeč nad Sázavou. Asi 1 km před Ledčí zahněte doprava na Jihlavu. Ještě před první obcí odbočte u fotbalového hřiště a rybníka doleva na Kouty a pokračujte rovně. Po projetí obcí Kouty přijedete k rybníku, u kterého uvidíte hotel Luna.
Cesta od Brna: sjeďte z D1 na 81. kilometru na Ledeč nad Sázavou. Hned za obcí Kamenná Lhota u rybníka a fotbalového hřiště odbočte doprava na Kouty a pokračujte rovně. Po projetí obcí Kouty přijedete k rybníku, u kterého již uvidíte hotel Luna.
Veřejná doprava: přímo před hotelem LUNA je autobusová zastávka „Kouty, Stavoservis, IPS“. Spojení doporučujeme vyhledat v IDOSu.
 
Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
4.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


  Zpět na Připravované akce

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena