Setkání pracovníků BOZP a PO vysokých škol

 Termín konání:

29.-30. 9. 2020                  10:00 zahájení                        
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Křenová 409/52
602 00 Brno
komplex NOSRETI, 3. patro, Konferenční místnost č. 324

 

Parkovné v areálu NOSRETI:

 • Parkovací místo je třeba rezervovat nejpozději dva dny předem na recepci Nosreti (Mobil: +420 606 720 580, Tel.: +420 543 533 911), místa budou zablokována kužely a budou očíslována.
 • Využít lze také parkoviště města Brna na nedalekém Šujanově náměstí, které je určené pro dlouhodobé parkování, je osazené GSM systémem pro nájezd vozidel, je oplocené.
Lektoři:
 

Veronika Fáberová
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

29. 9. 2020

09.30–10:00  Registrace účastníků
10:00–12:00   Ochrana měkkých cílů (Veronika Fáberová)

 • Základní metodické dokumenty MV ČR k ochraně měkkých cílů
 • Kazuistika – útoky a napadení v ČR a ve světě
 • Bezpečnost velkého počtu lidí – Crowd security 
 • Bezpečnost měkkých cílů – budovy a prostranství

12:00-12:30    Oběd

12:30-15:00    Ochrana měkkých cílů (Veronika Fáberová)

 • Eventová bezpečnost
 • Mimořádné a krizové události
 • Uteč – schovej se – bojuj

15:00–15:30     Dotazy a diskuse účastníků s lektorkou


15:30-17:00      Ubytování
17:00-19:00      Prohlídka Brna
19:00–????     Večeře a večerní posezení

30. 9. 2020

09:00-12:00    Pracovnělékařské služby (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

 • • Pojem a vymezení pracovnělékařských služeb
  • Subjekty pracovnělékařských služeb - lékař, zaměstnavatel, zaměstnanec
  • Pracovnělékařské služby u zaměstnaných zahraničních pracovníků
  • Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
  • Atypické formy poskytování pracovnělékařských služeb
  • Pracovnělékařská prohlídka
  • Lékařské posudky
  • Význam pracovnělékařských služeb v pracovním právu
  • Převedení na jinou práci
  • Skončení pracovního poměru a pracovnělékařské služby
  • Odstupné
  • Odpovědnost za škodu a další formy odpovědnosti v pracovnělékařských službách  
  • Pracovnělékařské služby a GDPR
  • Kontroly a sankce

12:00-12:30   Oběd

12:30-15:00   Koronavirus a pracovní právo  (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

 • • Nové povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
  • Práce z domova a návrat do práce
  • Překážky v práci
  • DPN a karanténa
  • Koronavirus a ochrana osobních údajů
  • Koronavirus jako nemoc z povolání

14:00-14:30   Dotazy a diskuse účastníků s lektorem

14:30            Ukončení setkání

  

Tipy na ubytování poblíž místa konání večerního posezení:

 

HOTEL EUROPA BRNOhttp://www.hotel-europa-brno.cz/

Třída Kpt.Jaroše 27, Brno, 602 00
Tel.:  +420 541 241 962
E-mail:  info@hoteleuropa.cz

 

HOTEL ARTE - https://hotelarte.cz/

Drobného 6, 602 00 Brno
+420 530 321 281
info@hotelarte.cz

 

HOTEL CONTINENTAL - https://www.continentalbrno.cz/

Kounicova 6, 602 00 Brno
Telefon: +420 541 519 516
info@continentalbrno.cz

 

HOTEL COSMOPOLITAN BOBYCENTRUM - https://www.hotelcosmopolitan.cz/cs/

Sportovní 559/2 A, 602 00 Brno
Telefon: +420 533 555 933
reception@hotelcosmopolitan.cz

 

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
4.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením setkání bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 

  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena