Sazby cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2021

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel


Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.
 


Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 

§ 5
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
 

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Zdroj: MPSV


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena