Revit ve stavební praxi - Jak začít (20.-23. 4. 2021)

BIM (Building Information Modeling … Informační model budovy) je nový způsob projektování a komunikace ve stavebnictví. Úvodní webinář, na kterém se naučíte základům práce s aplikací Autodesk Revit, která využívá technologii BIM. Můžete se těšit i na praktické tipy od lektorů, kteří BIM aplikují v praxi.

Termín konání:

20. 4. - 23. 4. 2021 13:30-16:30
Číslo akce:  
Místo konání:

Online (4x3 hodiny)

Lektor:

Ing. Jana Gottvaldová - certifikovaná lektorka

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Živý stream: 

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.
 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

Webinář proběhne v prostředí MS Teams, bez nutnosti instalace programu.

Obsah:

• Úvod … princip BIM, uživatelské rozhraní
• Zobrazení … ovládání a nastavení zobrazení
• Začínáme s projektem … podložení DWG, osnova, stěny, podlaží, řezy a pohledy
• Úpravy skladeb … skladby stěn a podlah
• Stropy a podlahy
• Výplně otvorů … dveře, okna, princip rodin
• Schodiště
• Střechy … šikmé a ploché střechy
• Terén … osazení do terénu, práce s S-JTSK
• Pohledy … tvorba pohledů na model
• Místnosti … legenda místností a ploch
• Výkazy … výkazy prvků
• Vizualizace … materiály, render a procházka
• Výkresy a tisk
• Rodiny … tvorba jednoduché rodiny
• Ukázka pokročilých možností Revitu (varianty, fáze, TZB)

  Webinář je akreditovaný pro DVPP, po jeho absolvování získáte mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk.
Účastnický poplatek:  
4.800 Kč  Kolektivní členové asociace
4.800 Kč Individuální členové asociace
7.000 Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.  
  • Kurzovné nelze převádět.    
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena