Řešení problematických situací u hodnoticích pohovorů (3. 12. 2020)

Kurz je zaměřen na specifické situace, které mohou při hodnoticích pohovorech nastat a které představují pro účastníky konfliktní situaci. Cílem kurzu je naučit účastníky předcházet těmto situacím, účinně a efektivně na ně reagovat a zabránit tak eskalaci nejen současného konfliktu, ale zároveň nastavit konstruktivní průběh pohovorů se zaměstnanci i v budoucnosti.
 

Termín konání:

3. 12. 2020 09:00-13:00
Číslo akce: 2078

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Program: 

08:50-09:00 nalogování do webináře

09:00-11:30  přednáška

12:00-13:00  přednáška

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:
 •  Zpracování vhodných podkladů pro potenciální konflikt během hodnoticího pohovoru se zaměstnancem
 •  Příprava vlastního emočního nastavení před náročnou situací
 •  Vhodné způsoby zahájení náročného hodnoticího pohovoru
 •  Zvládání konfliktních situací, techniky a způsoby
 •  Ukončení konfliktní situace s co nejmenšími negativními důsledky pro obě strany
Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,-Kč Individuální členové asociace
3.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.     
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena