Registr smluv (13. 9. 2021)

Termín konání:

13. 9. 2021 10:00-14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
tel:  778 476 859
e-mail: sindelarova@apua.cz

Program: 

09:50-10:00 nalogování účastníků do webináře

10:00-14:00 přednáška

Obsah:

• zákon o registru smluv,
• výjimky z povinnosti uveřejnit,
• princip jednoty právního režimu důvodů závazku z hlediska ZRS (smlouva, rámcová smlouva, dodatek, objednávka a faktura),
• příprava dokumentů k uveřejnění po technické stránce,
• problematika informačního systému registru smluv,
• následky chybného uveřejnění a možnosti jeho zhojení,
• problémy z praxe,
• závěrečná diskuse.

Účastnický poplatek:  
900 Kč  Kolektivní členové asociace
900 Kč Individuální členové asociace
2.000 Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektronické podobě
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena