Pracovní doba akademických pracovníků s výkladem novely zákona o VŠ (15.10.2019)

Pracovní doba a dovolená (nejen) akademických pracovníků s výkladem novely zákona o vysokých školách od 1. 7. 2019
 

Seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené, se zaměřením jak na akademické pracovníky, tak na neakademické pracovníky vysokých škol. Samozřejmostí je, že výklad bude věnován též novele zákona o vysokých školách, která s účinností od 1. 7. 2019 oblast pracovní doby pro akademiky podstatně upravuje.
 

Nejde přitom o oblast jednoduchou a řada pojmů činí v praxi problémy, ať už jde o směnnost a z toho plynoucí rozsah týdenní pracovní doby, vyrovnávací období, ať už u nerovnoměrného nebo pružného rozvržení pracovní doby, přípustný rozsah práce přesčas a její kompenzace, rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, délka a rozvrhování přestávek v práci a dob odpočinku, vznik nároku na dovolenou a jeho krácení a další. Všem těmto oblastem je proto věnován komplexní výklad na tomto semináři, který se nesoustřeďuje jen na suchý text právního předpisu, ale je doprovázen řadou příkladů z advokátní i přednáškové praxe lektora a konečně z judikatury Nejvyššího soudu.
 

Termín konání:

15. 10. 2019 09:00 - 14:00 hodin
Číslo akce 1951

Místo konání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Balabánová
+420 737 168 246
balabanova@apua.cz

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:30  Přednáška
11:30 – 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 – 14:00  Přednáška
Obsah

• pracovní doba
o pracovní doba a doba odpočinku – pojmy
o směna a směnné pracovní režimy
o délka a rozvržení pracovní doby
o stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
o rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba
o práce přesčas a pracovní pohotovost
o noční práce a zaměstnanec pracující v noci
o evidence pracovní doby
o kratší pracovní doba
o odchylný režim akademických pracovníků

• doba odpočinku
o přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
o nepřetržitý odpočinek mezi směnami
o dny pracovního klidu a práce ve svátek
o nepřetržitý odpočinek v týdnu
o dovolená

• druhy dovolené
o nárok na dovolenou, podmínky vzniku nároku
o výměra dovolené
o čerpání dovolené a hromadné čerpání dovolené
o náhrada za dovolenou
o krácení dovolené
o přečerpaná dovolená

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena