Nové formy výuky na vysokých školách (16. 9. 2020)

Po absolvování semináře účastník dokáže:
- charakterizovat specifika současných studentů a možností práce s nimi,
- popsat vybrané metody pro jednotlivé formy výuky, které jsou aktuální,
- vybrat správnou metodu výuky s ohledem na různé aspekty výuky,
- vybrané metody prakticky uplatnit při vlastní výuce.


Termín konání:

16. 9. 2020 09:00 - 14:30
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit
Křenová 52, 602 00 Brno
Budova NOSRETI, 3. patro

 

Parkovné v areálu NOSRETI:

 • Parkovací místo je třeba rezervovat nejpozději dva dny předem na recepci Nosreti (Mobil: +420 606 720 580, Tel.: +420 543 533 911), místa budou zablokována kužely a budou očíslována.
 • Využít lze také parkoviště města Brna na nedalekém Šujanově náměstí, které je určené pro dlouhodobé parkování, je osazené GSM systémem pro nájezd vozidel, je oplocené.
Lektor:

PhDr. Tomáš Langer  je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-14:30 přednáška s přestávkou na oběd a coffeebreak

Obsah:

9:10–10:00 Představení účastníků s obrázkovými kartami
Téma: Které charakteristiky současných studentů jsou typické?
Zápis výstupů na flip-chart, diskuse nad výstupy  
 
10:00–10:30 Typologie forem výuky, jejich výhody a nevýhody     
Prezenční (offline) forma výuky, možnosti její aktualizace     
Distanční (online) forma výuky, aktuální trendy v online výuce

10:30–10:45 Přestávka na kávu

10:45–12:15 Aktuální metody prezenční výuky na VŠ
Přednáška sice žije, ale… aneb Možnosti oživení přednášky
Případové studie a jejich využití ve výuce
Interaktivní metody výuky (doplňovačky, spojovačky, domino, chronologie, křížovky, kvízy…)
Praktické ukázky

12:15–13:00 Přestávka na oběd (občerstvení formou řízečků s pečivem)

13:00–14:15 Aktuální nástroje online výuky na VŠ
Online aplikace pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky (softwary  a aplikace pro kooperaci, hlasování, sdílení…)
Praktické ukázky

14:15–14:30 Ukončení kurzu
Dotazy, diskuse
Předání osvědčení

 

 

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
4.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v  elektronické podobě, občerstvení (coffee break, oběd formou řízečků s pečivem).
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
  Účet asociace je 51-1074480267/0100.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura). 
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.  
 • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena