Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Účelem novely je zakotvit možnost ocenit vedle vynikajících výsledků výzkumných pracovníků a činnosti dalších osob, které se dlouhodobě zajímají o oblast výzkumu, vývoje a inovací, ať již v rámci své profese nebo je k tomu vede soukromý zájem, a významnou měrou se podílejí na šíření nových znalostí např. tím, že populárně naučně informují veřejnost o nejnovějších vědeckých či výzkumných poznatcích, nových objevech, technologiích a inovacích, pomáhají výzkumným pracovníkům šířit a propagovat jejich výsledky, zvyšují povědomí české společnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací a obecně tak přispívají svými výstupy k významnému rozvoji, propagaci a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, také studenty, kterým se již podařilo prokázat talent ve výzkumné práci, a podpořit je v budoucí kariéře výzkumného pracovníka.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena